HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

ADM205 Organisasjon 2

Kandidatene skal ved fullført kurs ha oversikt over:

  • sentrale teorier innen ledelse

  • læring og organisasjonsendring.

Innen organisasjonsendring skal de ha utviklet evnen til å identifisere organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsning

Innhold

  • Organisasjonsteoretiske perspektiver
  • Endring i organisasjoner
  • Ledelsesformer
  • Læring og omstilling

 

Les mer om emnet i studiehåndboken.