HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK610 Finansregnskap 3

Avleggelse av regnskap er helt avgjørende for at et samfunn skal fungere. I dette kurset gjennomgås finansregnskapets grunnleggende prinsipper anvendt på kompliserte problemstillinger på sentrale områder.

Kurset utgjør øverste nivå innen for finansregnskap på bachelorstudiet i revisjon og bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

 

Les mer om emnet i studiehåndboken.