HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE110 Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi (IT) erobrer verden. Teknologien har innvirkning i alle yrker, også i vår fritid. Når nye digitale representasjonsformer erstatter de tradisjonelle skjer det ofte store endringer. Eksempler er musikk fra CD til streaming, penger fra sedler til kort. Den som mestrer IT vil stå sterkt. Det er mer enn vi ofte mener med ”digital kompetanse” – som oftest koker det ned til å kunne bruke en PC eller en smarttelefon. Vi skal lære å bruke IT til å forbedre og effektivisere oppgaver.

Målsetting med emnet er å gi studentene en grunnleggende og helhetlig forståelse av IT. Med det skal en kunne analysere mulige anvendelser for teknologien, finne ”quick wins” der mye kan oppnås med liten innsats, men også forstå hvilke områder der det er vanskelig å få utbytte av teknologien. Med dette vil en kunne gjøre en nyttig innsats i utviklingsprosjekter.

Lærebok: "How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society".