HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

I dette emnet vil du lære om produktivitetsfremmende IT-verktøy for personlig bruk (kontorstøtteprogram som regneark, tekstbehandling) og om analyseverktøy som legger til rette for effektiv informasjonsbehandling i en daglig arbeidssituasjon.

Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandling av informasjon raskere, med færre feil og høyere kvalitet.