HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

JUR204 Idrettsjuss

Læringsutbytte

  • Identifisere juridiske problemstillinger innen idretten.
  • Finne frem til relevant rettskilder, både innen idrettens eget regelverk og andre rettskilder av betydning for idretten
  • Anvende juridisk metode ved løsning av de idrettsrettslige problemstillingene
  • Løse praktiske idrettsjurdiske spørsmål
  • Forklare innholdet i og virkningen av rettsregler knyttet til idretten

Innhold

Juridiske problemstillinger knyttet til organisert idrett, herunder:

  • Organisering av idretten
  • Saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten
  • Kontrakter i idretten
  • Skatt og idrett
  • Straff og idrett

Les mer om emnet i studiehåndboken.