HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG610 Internasjonal logistikk

En student som fullfører kurset skal:

  • kunne gå inn i og delta eller være med å påvirke de logistikkløsninger som en bedrift bør velge når den tilpasser seg i internasjonale markeder.
  • kjenne til hvordan bedrifter faktisk har lagt opp sine logistikkløsninger for å kunne konkurrere internasjonalt.
  • være i stand til å gi tips og råd om hva for logistikkopplegg et selskap bør vurdere når de skal satse i globale markeder.
  • være oppdatert på de ulike trender man ser på fagfeltet.
  • kunne anvende ulike logistikkløsninger på en konkret vare- eller tjenestestrøm for et produkt som omsettes i utenlandske markeder.
  • være i stand til å gi en internasjonal nødhjelpsorganisasjon gode råd om hvordan en akutt nødhjelpsituasjon skal kunne takles.

Du kan lese mer om emnet i studiehåndboken.