HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

MAT210 Statistikk 2

 Etter fullført kurs "MAT110 Statistikk 1" så kan man ta "MAT210 Statistikk 2". Dette emnet:

  • viderefører teorien fra statistikk 1
  • introduserer flere statistiske metoder

Man vil også lære hvordan statistiske analyser kan utføres i praksis ved hjelp av dataverktøy. Studentene ved Høgskolen i Molde som skal ha dette kurset er blant annet studenter innenfor følgende studieretninger:

  • økonomi og administrasjon
  • revisjon
  • logistikk
  • Sport Management

Emnet vil konsentrere seg på eksempler hentet fra noen av disse disiplinene.

Les mer om emnet i studiehåndboken.