HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Løsningsvideo: 101 Oppgave 1d, øving 1