HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Løsningsvideo: 104 Øving 1, oppg. 10b og c