HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Løsningsvideo: 130a Øving 4, oppgave 2c