HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Juss og samfunnsvitenskap

Studiene i juss og samfunnsvitenskap skal gi deg bedre analytiske verktøy til å forstå endringer i samfunn og organisasjoner. Som student får du kjennskap til aktuelle begivenheter og historiske utviklingstrekk, og du får innføring i organisasjoners og institusjoners oppbygning og virkemåte. Du får innsikt i metoder og analyseverktøy som kan forklare nasjonale og internasjonale begivenheter, og tar del i analyse av norsk politikk og sammenliknende analyser av partier, styringssystemer og politisk atferd i mange land.

Les i studiehåndboken for mer informasjon om våre studier.