HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Sykepleie

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være legemiddelhåndtering, sårstell, pasientundervisning og forebygging. Sykepleiere samarbeider ofte tverrfaglig med andre yrkesgrupper.

Sykepleiestudiet ved Høgskolen i Molde er kjent for høy kvalitet, både i teori- og praksisundervisning, med tett oppfølging av studentene og gode praksisplasser. Studiet har egne studiegrupper i Molde og Kristiansund.

I tillegg til bachelorstudiet i sykepleie tilbyr vi en rekke tverrfaglige videreutdanninger og mastergrad i helse- og sosialfag. Felles for alle disse er at de er deltidsstudier med opptak annenhvert år, neste gang høsten 2014.

Sykepleiefag med kursmateriell blir lagt ut høsten 2013.

Les i studiehåndboken for mer informasjon om våre studier.